top of page

Hållbarhetsmål

På FärgLabbet i Sunne har vi antagit FN:s globala mål som grund för vår hållbarhetspolicy. Det är vikigt för FärgLabbets verksamhet att vara med och bidra till en utveckling av ett hållbart liv både för människor och vår omgivning och miljö. Vi vill medverka till att sprida kunskap, medvetenhet, engagemang kring detta.

bottom of page